kimya:bunları biliyormusunuz

Aşağa gitmek

kimya:bunları biliyormusunuz

Mesaj  Admin Bir Paz Eyl. 09, 2007 1:45 pm

NSÜLİN'i elde etmek için on bilim adamı üç yıl süreyle durup dinlenmeden çalışmıştır.Oysa biyokimyacıların belirtiğine göre bu işlem hücrede üç saniyede gerçekleşmektedir.
YAPAY ELMAS üretebilmek için grafitin(kömür)yüzbin atmosfer basınç ve üçbin derece sıcaklığa getirilmesi gerekir.Artık elmastan daha sert borazan gibi yapay maddeler yapılmaktadır.
Yeryüzünde MAVİ KANLI canlılarda vardır.Bunlar bazı yumuşakça türleridir.Kanlarındaki hemoglobinde demir (Fe) yerine bakır (Cu) bulunur.

İNSÜLİN'i elde etmek için on bilim adamı üç yıl süreyle durup dinlenmeden çalışmıştır.Oysa biyokimyacıların belirtiğine göre bu işlem hücrede üç saniyede gerçekleşmektedir.
YAPAY ELMAS üretebilmek için grafitin(kömür)yüzbin atmosfer basınç ve üçbin derece sıcaklığa getirilmesi gerekir.Artık elmastan daha sert borazan gibi yapay maddeler yapılmaktadır.
Yeryüzünde MAVİ KANLI canlılarda vardır.Bunlar bazı yumuşakça türleridir.Kanlarındaki hemoglobinde demir (Fe) yerine bakır (Cu) bulunur.
FLOROPLASTİK dünyadaki şimdiye kadar üretilmiş en kaygan maddedir.Mükemmel yalıtkan ve ısıya son derece dayanıklıdır.
YERKABUĞUNUN hemen hemen yarısı oksijendir;dörtte biride silisyumdur.Sonra sırasıyla alüminyum,demir,kalsiyum,sodyum ,potasyum,magnezyum ve hidrojen gelir.En nadir bulunan element ise astatindir.Tüm yerkabuğunda 69 miligram bulunur.İnsanın yapısında ise yaklaşık 70 element saptanmıştır.
KEVLAR adı verilen yapay bir malzeme naylona bezemesine karşın çelikten beş kat daha dayanıklıdır,estetiktir ve 400C sıcaklığa dayanır.Kurşun geçirmez giysilerin yapımında ve yangın söndürmede kullanılmaktadır.
SAF EMİLSİYON AGAR JEL sabun köpüğünün üzerinde bile durabilir.Deniz yosunundan elde edilen bu madde , biyolojik olarak parçalanabilir ve 10C nin üzerindeki sıcaklıklarda suda çözünebilir .İleride yalıtım malzemesi yada plastiğin yerine ambalaj maddesi olarak kullanılabilir.
FOSFORUN İKİ ALLATROPU çok yaygıdır . Beyaz fosfor havayla çok şiddetli tepkimeye girer.Bekledikçe kristal yapıda olmayan ve aktifliği az olan kırmızı fosfora dönüşür.
Yakıtını bitirip içine kapanan bir yıldız KARA DELİK haline gelir.Yoğunluğu 10 üzeri91 kg/santimetreküp'tür ve ışık hızına yakın döndüğü için her şeyi yutar.Burada zaman durma noktasına gelir. Kara deliklerin ötesinde Ak delikler(parelel evrenler) vardır.
ELEKTRONLAR çekirdek etrafında saniyede 1,5 milyar tur atarlar.Bu hız hemen hemen ışık hızına (saniyede 300,000km)yakındır.
ATOM futbol sahası kadar büyütülürse ,çekirdeği futbol topu kadar olur.Atomdaki bu boşluklar olmasaydı,Nev York'daki Empire Statyumu kütlesi değişmeden kibrit kutusu haline gelirdi.
MODERN ELEKTRON BULUTU MODELİ :Elektronlar bulut denen balon benzeri alanlarda bulunurlar.Elektronun enerji düzeyine kadar yüksekse,içinde bulunduğu balonda o kadar büyük ve çekirdekten o kadar uzaktadır.
PROTİYUM ,hiç nötronu olmayan hidrojen izotopudur. Bir nötronlusuna DÖTERYUM, iki nötronlusuna ise TRİTYUM izotopu denir.Trityum atmosfer de 6 gram kadar vardır.Son yıllarda hidrojenin daha ağır üç ve dört nötronlu izotopları elde ediliyorsa da bunlar çok kararsızdır.
BEYAZ FOSFOR'un çevresinde daima fosfor buharından bir buhar vardır.Buhar oksitlenir ve enerji açığa çıkar.Bu enerji fosfor atomlarını uyarır ve parlamasına neden olur.Ayrıca kor halindeki metallerin ışımalarıda uyarılmadan kaynaklanır.
Güneş gibi ikiyüz milyar yıldızdan oluşan SAMANYOLU GALAKSİSİ gibi evrende yüz milyardan fazla galaksi bulunmaktadır.Acaba bu uçsuz bucaksız evren sadece 118 elementten mi oluşuyor?
TOPRAK ALKALİ METALLERİ alev aldıklarında parlak renkler verirler.Bu özelliklerinden dolayı bu elementlerin bileşikleri havai fişeklerde kullanılırlar. Elektronlar yanan baruttan aldığı ısı enerjisini ışık olarak dışa verirler.Buna uyarılma denir.
GALYUM (Ga)avuç içinde bile (30 derecede)eriyen ,elektronikte kullanılan 3A grubu toprak alkali metaldir.
ELEKTRONLARIN hacmi atomdan daha küçüktür.Atom dünya kadar büyütülürse elektron elma kadar olur.
ARI sokması asidiktir fakat eşek arısı sokması baziktir;öldürücü olabilir.
ZÜMRÜT beril minarellerinden oluşur,yeşil rengini veren ise krom oksittir.YAKUT ise alüminyum oksitten oluşur,kırmızı rengini veren yine krom oksittir.
RENYUM eksi değerlik kazanabilen yani elektron alabilen tek istisna metaldir.Diğer bir ifadeyle metaller içinde yüz karasıdır.
SOYGAZLAR:Argon gazı ampullerde,neon gazı kırmızı renkli ışık panolarında ,ksenon gazı ise florasan lambalarında kullanılır.Binalarda kullanılan granitin çok az radon gazı yaydığı saptanmıştır.Bugün ksenon ,kripton ve radonun otuzdan fazla florürlü bileşiği bilinmektedir.
CAM;silisyum dioksit (kum ),kalsiyum karbonat ve sodyum karbonattan oluşan sıvı özellğinde homojen bir karışımdır.Cam diğer sıvılar gibi akar ama çok yavaş.Yüzlerce yıllık eski camların dip tarafları daha kalındır.Çünkü molekülleri arasında bağlantı yoktur.
SİNDİRİM SİSTEMİNİN röngeninin çekilmesi için hastaya baryum sülfat verilir.X-ışınları,insan dokudundan geçer ama baryum atomları tarafından tutulur.
SODYUM TİYOSÜLFAT bileşiği normal olarak kristal suyu içerir ve en çok fotoğrafçılıkta,film tespit banyosunda kullanılır.Bu bileşik sodyum sülfit çözeltisine toz kükürt katılarak hazırlanan bir süspansiyonun ısıtılmasıyla elde edilir.
SODYUM HİPOKLORİT (NaCIO)endüstride önemli kullanım alanları olan bir klor bileşiğidir.Bu bileşik kuvvetli bir yükseltgenme maddesidir;boyar maddelerle biraraya geldiğinde oksijeni vererek boyar maddelerin rengini alır .
FOTOĞRAFÇILIKTA kullanılan sodyum tiyosülfat bileşiği filmin yüzeyindeki gümüş iyodürün çözünmesini sağlayarak filmdeki görüntünün sabitleşmesini gerçekleştirir .
YORGUNLUK oksijenin azalmasıyla kaslarda oluşan asidin kanda birikmesinden dolayı hissedilir.Dinlenme oksijen,laktik asidinkandan uzaklaşmasını ve karaciğerde yüksetgenerek etkisiz hale gelmesini sağlar.
UZAY MEKİKLERİ sıvı hidrojen ve oksijenin tepkimesi sonucu ortaya çıkan enerji ile fırlatılırlar.
KİBRİT çöpünün ucundaki yükseltgen madde kutudaki kırmızı fosfora sürülünce tepkimeye girer ve tutuşur.
ELEKTROLİZ kendiliğinden oluşmayan redoks tepkimelerin elektrik enerjisi ile oluşturulmasına denir.
İYON DEĞİŞTİRİCİLER sayesinde yakın bir gelecekte deniz suyunda iyon halinde bulunan değerli metaller(Au,Pt,Ag,gibi)elde edilebilecektir.
2Al+Fe2O3 -> 2Fe+Al2O3+ISI TERMİT TEPKİMESİ sırasında açığa çıkan çok büyük miktardaki ısıdan yararlanılarak demiryolu rayları birbirine kaynak edilir.Oluşan erimiş demir de kaynağın yapılmasına yardımcı olur.
CFC'ler klor ve flor atomları içeren yapay organik bileşiklerdir.Bunlar ambalajlamada ve bazı ayresol püskürtücülerde kullanılırlar.Atmosfere verilen CFC'ler lor atomlarını yitirir.Bu klor atomları bazı zararlı güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyen ozon katmanına zarar veren tepkimeleri hızlandırır.
HARÇ kalsiyum hidroksit yani sönmüş kireç çözeltisi vekumdan oluşur.Bu karışım havadaki karbondioksit ile tepkimeye girerek sert bir malzeme olan kalsiyum karbonatı (beton)oluşturur.
Bütün yanma tepkimeleri ekzotermiktir yani dışarıya ısı verir. Sadece AZOTUN YANMASI endotermiktir yani dışardan ısı alır.
ÇİLEK KOKUSU ;toplam ağırlığı 10üzeri-12 gram olan 96 farklı molekülden oluşur.
TOPLU İĞNE'nin topuzundaki demir atomu sayısı ;100 yıl yaşayan ve gece gündüz hiç durmadan sayı sayan bir kişi sayamaz.
BİLİM ADAMLARI bütün evrenin %99'dan fazlasının hidrojen ve helyumdan oluştuğuna inanırlar.Hidrojen helyumdan 20 kat daha fazladır.
PERİYODİK CETVEL'deki hemen hemen bütün elementler;bir taş parçası veya bir avuç torakta mevcuttur.
SICAKLIK bir maddenin bir tek molekülünün ortalama kinetik enerjisininbir ölçüsüdür.Sıcaklıkölçer ile ölçülür ve birimi santigrat (C)derecedir.ISI ise maddenin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır.Isıölçer kabı ile ölçülür ve birimi kaloridir.
NAYLON iki organik monomerden oluşan bir polimerdir.Bir naylon molekülü bu birimlerin yüzlercesini içerebilir.
İNSAN BEYNİNDE yaklaşık 100 milyar nöron vardır.Bu nöronları uç uça eklesek 1000 km uzunluğunda nöron zinciri elde ederiz.Bu da Ankara'dan Van'a kadar uzanır.
Atomun protonları birarada tutan GÜÇLÜ NÜKLEER KUVVET yerçekimi kuvvetinin 10 üstü27 katıdır.Bu dengedeki en küçük bir değişime maddenin paramparça olması demektir.
HAVADAKİ GAZ MOLEKÜLLERİ HIZI saniyede 1000 metreden fazladır.Bu yaklaşık tabancadan çıkan merminin hızına eşittir.Fakat moleküller birbirlerine çarptıklarından fazla bir yol alamazlar.
HAVA YASTIĞI:Otomobillerde kaza anında ilk darbenin sensör tarafından 20 ile 80 milisaniye gibi kısa bir sürede tespit edilmesiyle ;
2Na3N ---> 6Na + N2
(Sodyum nitrür)--->(Sodyum katısı) + (Azot gazı)
tepkimesi gerçekleşir ve hava yastığı azot gazı ile dolar.Kükürt ile hem tepkime hızlandırılır;hem de sodyumun suyla etmesiyle alev alması Na2SO4 oluşmasıyla önlenir.
EKMEK MAYASI;hızlandırıcı işlevi gören bir enzimdir.Hava ve suyla birleşince karbondioksit gazı oluşturur ve hamur kabarır.Isıtma ile canlı bir organizma olan maya ölür ve hamur pişerek ekmek olur.
YAĞMUR:Su her sıcaklıkta buharlaşabilir.Havanın metreküpünün tutabileceği nem oranı her sıcaklıkta sabittir.Rüzgarın da yardımıyla taşınan yağmur bulutu soğuk ortama gelince havadaki nem yoğunlaşır ve yağmur olarak yere düşer.
Dİ AZOT MONOKSİT (N2O) güldürücü bir gazdır ve soluk almayı artırır.
Eğer YERKÜRE şimdiki kalınlığının birkaç metre daha kalın olsaydı karbondioksit emilirdi.Dolayısıyla hayat mevcut olamazdı.
HEMOGLOBİN kanın içinde oksijeni taşıyan maddedir.Dört proteinden oluşan bir moleküldür.Her bir protein bir demir atomu içerir ve her demir atomu birer oksijen molekülünü tutar.
Dünya ÇELİK üretiminin yarıdan fazlası bazik oksijen işlemi kullanılarak yapılır.Bazik oksijen fırınına demir eriyi boşaltılır ,oksijen gazı püskürtülür ve karbon ile arıtma sağlanır .Sonunda çelik alaşımı oluşur.
BİR MADDEYİ YOK ETMEK için onu gaz halindeyken -273C 'ye kadar soğutmamız gerekir.Pratikte bu mümkün değildir.Çünkü hiç bir madde bu sıcaklıkta gaz olamaz sıvı veya katıdır.
VURGUN :Denizin derinliklerinde yüksek basınçta kanda daha fazla azot gazı çözünür.Aniden yüzeye çıkılırsa ,basınç düşmesiyle çözünmüş azot gazları açığa çıkar ve oluşan kabarcıklar kan damarlarını tıkarlar.Bu durum ölümle sonuçlanabilir.Bundan korunmak için azot-oksijen tüpleri yerine helyum-oksijen tüpleri kullanılır.
KURU TEMİZLEMECİLERDE apolar bir çözücü olan karbon tetra klorür kullanılır.Çünkü lekeler genellikle apolarolan yağımsı maddelerdir.
SU polar bir çözücüdür.Saf su kokusuz,tatsız ve renksiz bir sıvıdır.Büyük kütleli sular ışık kırılmasından dolayı mavi renkte görünür.
DONDURMA çok soğuk olmasına rağmen donmaz.Çünkü içerisinde bulunan tuz ,şeker,süt,yağ ve süt proteinleri suyun donma noktasını düşürür.
ISI PAKETLERİ yaralanmalarda ilk yardım amacıyla kullanılır.Pakette sodyum asetat çözeltisi vardır.Çözeltiye kristal ekleme gibi bir müdahele ile çökme başlar ve dışarı 58C'ye kadar ısı verebilir.SOĞUTUCU PAKETLER ise paket sıkıştırılınca su içinde amonyum nitrat çözünür ve sıcaklık sıfır derecenin altına düşer.
AKŞEMSEDDİN,Pastör'den 400 yıl önce mikropların varlığını şöyle belirmiştir:'Hastalıklara;vücuda giren bir takım gözle görünmez canlı tohumlar naden olur.Bunlar insandan insana geçerek salgınlara yol açarlar.
Gümüş nitrat ve halojenür tuzu çözeltisi arasındaki tepkime bir İKİLİ AYRIŞMA TEPKİMESİ 'dir.Oluşan ürünlerden gümüş halojenür fotoğrafçılıkta kullanılır.
Bazı TOZ DETERJANLAR enzim içerir.Bu enzimler giysilerde lekelere neden olan proteilerin parçalanmasında hızlandırıcı işlevi görürler.Enzimler yüksek sıcaklıklarda özelliklerini yittirdiğinden, enzim içeren detarjanlar yalnızca düşük sıcaklıklarda kllanılırlar.
İLK ATOM BOMBASI 16 Temmuz 1945'te Yeni Meksika Çölünde denenmiş ;ardından 2.Dünya Savaşında, 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima şehrine ,üç gü sonrada Nagasaki şehrine atılmıştır.300.000 derece sıcaklık ,saatte 1800 km hızında alev rüzgarı ve radyoaktif serpinti ile yüzbinlerce ölü ve milyonlarca kanser vakası olmuştur.Etkisi hale devam etmektedir.
HİDROJEN BOMBASI :Çekirdek birleşmesi(füzyon)ile gerçekleşen hidrojen bombası atom bombasından bin kat daha etkilidir.Bir hidrojen bombası insanlık tarihi boyunca yapılan savaşlardaki patlamaların toplamına eşittir.İlk hidrojen bombası 1952'de ABD tarafından çölde denenmiştir.Ancak çok yüksek sıcaklıkta gerçekleştiği için henüz füzyonla enerji üreten bir nükleer santral yapılamamıştır.
AKREP VE SALYANGOZ radyasyona en dayanıklı canlılardır.Radyasyon Gayger Müler sayacı ile ölçülür.Birimi genellikle rem olarak alınır.
MARİE CURİE yıllarca hiç korunmadan radyasyon üzerinde çalışmıştır.Tuttuğu not defteri hala o denli radyoaktiftir ki bu defterin yanına yaklaşmak bile çok tehlikelidir.
UYDU'lar enerji kaynağı amerikyum ve küriyumdur.Bu elementler çok güçlü radyoaktif maddeler olup bozunduklarında büyük miktarda ısı yayarlar.Isıl çiftler bu ısıyı elektriğe dönüştürür.En iyi kimyasal pilin ömrü yarım seneden fazla değidir.Prometyum atom pili ise beş yıl sürekli çalışır ve uygulama alanı işitme cihazlarından , güdümlü mermilere kadar değişir.
Elimizle tuttuğumuz cisimlere aslında dokunamayız;sadece elimizin atomları ile cismin atomları birbirini iterler.Gerçekten dokunma KİMYASAL TEPKİME demektir ve maddenin yapısı değişir.
ALBERT EİSTEİN atom enejisini temelini oluşturan formülü 1905 te açıklanmıştır.Bir atomun parçalanması halinde onun kütlesi ile ışık hıızının karesinin çarpımı kadar enerji elde edilir,yani E = m . c üzeri iki (ışık hızı saniyede 300 bin km dir.
Atom numarası 92 olan URANYUM dünyada bulunan en ağır elementtir.Daha ağır elementler,atomlarının çekirdeği birarada tutamayacak kadar büyük olduğundan,doğal olarak kararsızdırlar.
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 240
Kayıt tarihi : 09/09/07

Kullanıcı profilini gör http://dehalar.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz